എന്നിട്ടും പഠിക്കാത്ത മലയാളി ...............................

ആട്, മാഞ്ചിയം, തേക്ക്, തുടങ്ങി സബരി വഴി Total Froad കള്‍ പിന്നേം കേരളത്തില്‍

മലയാളിയുടെ പണക്കൊതി ഇവന്മാര്‍ക്ക് ചാകരയാണ്1 comments:

Post a Comment