പൊതുജനം പിന്നേം ............................................


രാജ്യം കണ്ടത്തില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണം നടന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന 2G സ്പെക്ടറും കരാര്‍ CBI സ്വന്തം നിലയില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഈ അവസരത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് എല്ലാ പര്ടികാര്‍കും അവസരമാകുന്നു. ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിക്കുന്ന BJP ഒരു ഉയര്തെഴുനെല്പിനു കോപ്പ് കൂടുന്നു. സ്വന്തം കുറ്റം സമ്മതിക്കാന്‍ തയ്യരകാതെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടി അറിഞ്ഞുള്ള കരാര്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രി D രാജ രംഗത്ത് എത്തി.

സ്വന്തം മന്തിയെ രെക്ഷിക്കാന്‍ കരുണാനിധി രംഗത്ത് വന്നപ്പോള്‍ PM നു മന്ത്രി യെ നായീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും BJP ക്കും മറ്റു പാര്‍ടികള്‍ക്കും ഒന്ന് ഷൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഒരു കാരണം കൂടി.

എന്താത്യാലും പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ചാകര ...................

ഇതെല്ലാം വായിച്ചു വെറുതെ പരിതപിക്കണേ സാധാരണ ജനങള്‍ക്ക് ആകൂ .

നമ്മള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധിനിധികള്‍ നമ്മളെ പിഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നു ........................

0 comments:

Post a Comment