ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്‍ പണി തരുമോ ..........?


ഇന്ത്യയിലെ ജനങളുടെ സ്വപ്നം ആയിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്‍ എന്ന ആശയം ടാറ്റാ യഥാര്ത്യമാകിയപ്പോള്‍, അത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ്‌ കാര്‍ വിപണിയില്‍ സംജതമാകി.

പിന്നാലെ ബജാജും, മറ്റുപല വന്‍കിടക്കാരും ചെറുകാര്‍ എന്ന ആശയവുമായി വിപണി പിടിക്കാന്‍ തയാറാകുന്ന സമയത്ത് Nano Carന് Manufacturing Defect എന്ന വാര്‍ത്ത‍ നാനോ ബുക്ക്‌ ചെയ്ത എല്ലാവര്ക്കും ആശങ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Combination Switch ലെ Short Circuit മൂലം മൂന്ന് കാറുകള്‍ കത്തി, അതുപോലെ, നിറുത്തിയിട്ട കാറില്‍ നിന്നും പുക വന്നു എന്നും കേള്‍ക്കുന്നു.

ഇത്രയും വിലകുറച്ച് കാര്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍, Qualityക്ക് അത്രയും ഉറപ്പേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പല വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറഞ്ഞത് നമ്മള്‍ മറന്നു.

പ്രശ്നം ഗുരുതര മാകുന്നതിനു മുന്‍പേ TATAയ്ക്ക്‌ അവരുടെ മാനം കാകേണ്ടതുകൊണ്ടും productന്റെ സല്പേര് കാക്കാനും വേണ്ടി അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാന്‍ തയാറായി.

എന്തായാലും ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യ്‌ ങള്‍ മനസിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ TATAയ്കും ചെറുകാര്‍ വാങ്ങുവാനായി ഇരിക്കുന്നവര്‍കും നല്ലത്.

വല്ല അട്ടിമറിയും നടന്നതാണോ അതോ ശരിക്കും നിര്‍മാണത്തിലെ അപകതയാണോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം

2 comments:

Post a Comment