21 - ആം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം

2 comments:

  • ഇന്ത്യയിലും അധസ്ഥിത വര്‍ഗത്തെ ഇപ്പോളും സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്തി യിരിക്കുവാണ്.
    പറയുമ്പോള്‍ മതേതര ഇന്ത്യ എല്ലാ ഭാരതീയരും സഹോദരീ സഹോദരന്‍ മാര്‍ എന്നുക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയും

  • ഇത് വളരെ അക്ഷേപാര്‍ഹം തന്നെ. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിലെ ചരിത്രവും മറ്റു സോഷ്യല്‍ കാര്യങ്ങളും ആര്‍ക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാര്‍ക്കും ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ന്യായീകരണം കൊടുത്തിരുന്നോ? Absurd!

Post a Comment