ബി എസ എന്‍ എല്‍ (BSNL 3G)

അവസാനം B S N L 3G കേരളത്തിലും എത്തി .

പുതു തലമുറ മൊബൈല്‍ സങ്ങേതിക വിദ്യ ഉപഫോക്തവിനു നല്‍കാന്‍ ടെലികോം അതോരിടി ബി എസ എന്‍ എല്‍ നെ അനുവടിച്ചതുകൊണ്ട് ആദ്യം Third Generation Mobile technology അതിന്റെ പ്രയോജനം B S N L Kerala വരിക്കാര്ക് ആസ്വദിക്കാം.

ബി എസ എന്‍ എല്‍ ന്റെ Pre Paid Mobile ഉപയോഗിക്കുന്ന വര്‍ക്ക് 3G സൗകര്യം ആസ്വദിക്കാന്‍ 300 Rs ന  SIM മാറി മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല

ബി എസ എന്‍ എല്‍ ന്റെ 53733 എന്ന്ന സര്‍വീസ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു എസ എം എസ അയച്ചാല്‍ 24 മനിക്കുരിനകം ഇത് activate ചെയാം.

പിന്നെ ഉപയോഗത്ത്‌ ഉള്ള തുക മാത്രം.

പിന്നെ മധ്യ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് ചെയ്ത എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ കാള്‍ ചെയാന്‍ പറ്റിയില്ല , കാരണം അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നത്തെ ഉള്ളു 


എറണാകുളം ടൌണില്‍ ഉടനെ ഈ സൊകര്യം ലഭ്യമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു SMS FORMAT

For Excel General Plan

M3G120  to 53733

and pls confirm the request when prompted.

M3G120Y  to 53733


ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ tarrif പ്ലാനുകളും Cancelaകും

(like second pulse , Friends & Family etc)

പിന്നീട് നമ്മുക്ക് പഴയ പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉള്ള സൌകര്യും ലഭ്യമാണ്.

പക്ഷെ Excel General മാത്രം 

1 comments:

Post a Comment