കേരളത്തിന്‌ മാത്രം സ്വന്തം


ഇതു വരെ കലണ്ടര്‍ മാസത്തില്‍ രേഘപെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത
ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉത്സവം ...
കേരളത്തിന്‌ മാത്രം സ്വന്തം
മിന്നല്‍ ബസ്‌ പണിമുടക്ക്‌
വരൂ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കുറച്ചു നടക്കാം


ഹര്‍ത്താല്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരു മാനിച്ച UDF പറഞ്ഞു നാവ് വായില്‍ ഇടുന്നതിനു മുന്‍പേ കാസര്‍ഗോഡ്‌ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു ..
പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല .

0 comments:

Post a Comment